محمد رضا تقوی

مربی بهبود فردی و مشاور کسب و کار

 

  • دانش آموخته مقطع DBA
  • گرایش راهبردی کسب و کار
  • عضو انجمن رهبری و مربی گری کسب و کار در CV آکسفورد انگلستان
  • سخنران و مربی بهبود فردی
  • سابقه سخنرانی و آموزش در بیش از ۱۰۰۰ سمینار و کارگاه عملی
  • مشاور شماری از غول های کسب و کار کشور
  • نویسنده کتاب های : اهدافت را بخور، مقابله و نابود سازی افکار منفی، رهایی از رنجش ها و آشتی با خود، در هر شرایطی فروشتان را چندبرابر کنید
  • مدیریت سایت آموزشی