تکنیک سیلوا

کنترل ذهن با تکنیک سیلوا در ۲۱ روز

در مقاله قبلی ما کاملا به مفهوم تکنیک سیلوا. اشاره کردیم و معنی آنرا بخوبی دانستیم. اکنون میخواهیم بدانیم چه راه ها و تمريناتي هست كه باعث افزايش قدرت تمركز ذهن و كنترل آ...

ادامه مطلب